Login

Please enter your username and password.

EnglishБългарски
ЦелопренЦелопрен

Целопрен

Registered users can see more detailed information.
Registration

Еднокомпонентно контактно лепило неизискващо втвърдител. Притежава силно начално залепване, добра здравина и висока топлинна устойчивост. Разработено за контактно залепване на коркр,кожа, гума Eva микропорести материали използвани в обуваната и кожено-галантерийна промишленост. Производство на ходила обличане на токчета и др.

Технически данни:

Основа:Полихлоропрен
Твърдо вещество (NV): 23 +/-2 %
Вискозитет Brookfield LVF = 2.200 a 3.000 mPa.s (centiPoises), at 22 +/- 4ºC
Цвят: Светло кафяво.
Време за съхнене: 20 -30 минути в зависимот от околните условия.

Инструкция за употреба:

a) Студено контактно залепване: (лепилото се нанася върху двете зелепвани повърхности), отвореното време е 20-90 минути.
  b) За залепване с топлинна активация използвайте топлинен реактиватор (Инфрачервен, шоков и тн.) при 70-80ºС, залепете веднага - отвореното време е изчерпано.

Съхранение: Запазва добра стабилност за минимум 6 месеца ако баките са добре запечатени и съхранявани при хладни и сухи условия. Предлага се в опаковки по 20 и 5 литра.

Техника на безопасност: Лесно запалим продукт клас F. Избягвайте продължителните инхалации с изпаренията на лепилото.

Опаковка :  0.800 лт
 

Please fill in all fields marked with asterisks (*).