Login

Please enter your username and password.

EnglishБългарски
KnitexKnitex

Knitex

Registered users can see more detailed information.
Registration

ТЪКАН ШИРИТ: използва се при притискането/ заглаждането на всички видове шевове, особено за трудни извивки при изработката на боти и ботуши.
СТАНДАРТНО ЛЕПИЛО: каучук на оснавата на разтворител
Дължина на ролката: 50м.
Ширина на ролката:от 5 до 1000мм.
 

Please fill in all fields marked with asterisks (*).