Login

Please enter your username and password.

EnglishБългарски
укрепване на шевове

Книтекс 20 мм черен

Registered users can see more detailed information.
Registration

 КНИТЕКС ТЪКАН ШИРИТ: използва се при притискането/ заглаждането на всички видове шевове, особено за трудни извивки при изработката на автомобилни седелки , декоративни тегели , боти и ботуши.

СТАНДАРТНО ЛЕПИЛО: каучук на оснавата на разтворител.

Дължина на ролката: 50м. 

Ширина на ролката: 20 мм.
Please fill in all fields marked with asterisks (*).