Login

Please enter your username and password.

EnglishБългарски
укрепване на шевовеКнитекс 20 мм черен
укрепване на шевове

Книтекс 20 мм черен

Registered users can see more detailed information.
Registration

 КНИТЕКС ТЪКАН ШИРИТ: използва се при притискането/ заглаждането на всички видове шевове, особено за трудни извивки при изработката на автомобилни седелки , декоративни тегели , боти и ботуши.

СТАНДАРТНО ЛЕПИЛО: каучук на оснавата на разтворител.

Дължина на ролката: 50м. 

Ширина на ролката: 20 мм.
Please fill in all fields marked with asterisks (*).